Välkommen till  Funktionsrätt Dalarnas hemsida.
Funktionsrätt Dalarna är en paraplyorganisation för 25 av länets funktionshindersföreningar.  Genom samarbetsorganets olika nätverksgrupper med andra samhällsorgan såsom kommuner, Landsting med flera, arbetar vi för våra gemensamma intressen och inflytande i övergripande funktionshindersfrågor. En av våra viktigaste samarbetspartners är Landstinget Dalarna, med dom har vi ett samverkansavtal och ett Handikappolitiskt program som vi följer upp och reviderar årligen.  Funktionsrätt Dalarna är religiöst och partipolitiskt obundet och strävar mot full delaktighet och ett jämlikt samhälle för alla - oavsett funktionshinder eller ej. Ingen är perfekt!                                                                                                                        Den 1:a januari 2019 bytte HSO Dalarna namn till Funktionsrätt Dalarna.

Styrelse


Ordförande

Vivian Perlström

Ledamot

Ann-Sofi Larsson

Ledamot

Helena "Lena" Malmesjö

Ledamot

Ingeborg Helene Malmesjö

Ledamot

Jut Erik Jernberg

Ledamot

Lars-Arne Forslund

Suppleant

Daniel Lindkvist

Suppleant

Anita Skagerud

Kansli


Växel & Reception

Telefon: 0243-627 00 - Wan Khonman 

Ekonomi

Yvonne Norgren - yvonne.funktionsrattdalarna@hotmail.com

Telefon: 0243-627 25

Kansli

Louise Gunnars - funktionsrattdalarna@hotmail.com

Telefon: 0243-627 06

Tillgänglighetsfrågor

Fredrik Lindström - fredrik.funktionsrattdalarna@hotmail.com

Telefon: 0243-627 47

Tryckeriet:

AnnSofie Hurtig 

Vesa Hekkanen

tryckeri.funktionsrattdalarna@hotmail.com

Telefon: 0243-627 07

Café:

Anette Hopf

Telefon: 0243-627 12

Vaktmästare:

Vesa Hekkanen

Telefon: 0243-627 07

Lokalvårdare:

Markus Riik