Aktiviteter

Funktionsrätt Dalarna har årsmöte för år 2022

Tid: onsdagen den 10 maj 2023, kl. 18.00

Plats: Stora konferensrummet, Forum, Kvarnforsplan 2, Borlänge

Anmälan på funktionsrattdalarna@hotmail.com eller telefon 0243-627 06 

Hjärtligt Välkomna!

Styrelsen

 

Den 5/5-22 var det invigning av nya lokaler i Forum Kvarnsveden.